Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику Републике Српске – самооцјена и будуће активности

  

 

У намјери да изрази своју чврсту опредјељеност за предузимање свих потребних мјера и активности на путу ка постизању пуне усклађености са Кодексом праксе европске статистике као и усклађености на пољу примјене система управљања укупним квалитетом, Завод је припремио документ „Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику Републике Српске - самооцјена и будуће активности".

 

Документ је израђен у виду акционог плана дјеловања Завода, с намјеном да подржи процес развоја и обезбиједи оквир за оцјену и надзирање квалитета статистике Републике Српске, према утврђеним критеријумима квалитета Европског статистичког система. У документу су приказани налази самооцјене усклађености статистике Републике Српске са начелима Кодекса и планиране активности побољшања, неопходне за постизање пуне усаглашености и примјене система управљања квалитетом.