Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.08.2019јун 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.08.20192018. БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2019.
05.08.2019друго тромјесечје 2019. Индекси производње у грађевинарству
05.08.20192018. Робна размјена Републике Српске с иностранством (€)
05.08.20192018. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM)
05.08.20192018. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($)
09.08.2019јун 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.08.2019друго тромјесечје 2019. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.08.2019друго тромјесечје 2019. Цијене продатих нових станова
20.08.20192018. БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2019.
20.08.2019друго тромјесечје 2019. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.08.2019јул 2019. Индекси индустријске производње
22.08.2019јул 2019. Индекси запослених у индустрији
22.08.2019јул 2019. Просјечне плате запослених
22.08.2019јул 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.08.2019јул 2019. Индекси потрошачких цијена
22.08.2019јул 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.08.2019јул 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.08.2019јул 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.08.2019јул 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.08.2019јул 2019. Саопштење за медије
22.08.2019јул 2019. Издате грађевинске дозволе
26.08.2019друго тромјесечје 2019. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
26.08.2019јул 2019. Трговина на мало
26.08.2019друго тромјесечје 2019. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
26.08.2019друго тромјесечје 2019. Поштанске и телекомуникационе услуге
26.08.2019јул 2019. Активности инкубаторских станица
26.08.2019јул 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.08.2019јул 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.08.2019јул 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.08.2019јул 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.08.2019друго тромјесечје 2019. Индекси цијена у пољопривреди
30.08.2019јул 2019. Индекси промета индустријe
30.08.2019јул 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.08.2019јул 2019. Клање стоке и живине у кланицама
30.08.2019јул 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама