Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.07.20192018. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
01.07.20192018. БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2019.
01.07.2019мај 2019. Индекси промета индустријe
01.07.2019мај 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.07.2019мај 2019. Клање стоке и живине у кланицама
01.07.2019мај 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.07.20192018. Малољетни учиниоци кривичних дјела
01.07.20192018. Пунољетни учиниоци кривичних дјела
10.07.20192019. Анкета о радној снази (претходни подаци)
10.07.2019мај 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.07.20192018. Бруто домаћи производ, производни приступ (претходни подаци)
15.07.20192018. Бруто домаћи производ, доходовни приступ (претходни подаци)
15.07.20192018. Инвестиције (претходни подаци)
15.07.20192019. Површине и засади на крају прољећне сјетве
15.07.2019март 2019. Запослени
19.07.2019прво тромјесечје 2019. Тромјесечни бруто домаћи производ
22.07.20192018. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2019.
22.07.2019јун 2019. Индекси индустријске производње
22.07.2019јун 2019. Индекси запослених у индустрији
22.07.2019јун 2019. Просјечне плате запослених
22.07.2019јун 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.07.2019јун 2019. Индекси потрошачких цијена
22.07.2019јун 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.07.2019јун 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.07.2019јун 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.07.2019јун 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.07.2019јун 2019. Саопштење за медије
22.07.2019јун 2019. Издате грађевинске дозволе
24.07.2019јун 2019. Трговина на мало
25.07.2019друго тромјесечје 2019. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.07.2019јун 2019. Активности инкубаторских станица
25.07.2019јун 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
29.07.2019јун 2019. Број долазака и ноћења туриста
29.07.2019јун 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.07.2019јун 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.07.2019јун 2019. Клање стоке и живине у кланицама
30.07.2019јун 2019. Индекси промета индустријe
31.07.2019јун 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама