Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2019четврто тромјесечје 2018. Индекси цијена у пољопривреди
01.03.20192018. Број стоке и живине
01.03.20192018. Производња млијека, јаја, вуне и меда
04.03.2019јануар 2019. Трговина на мало
04.03.2019јануар 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
04.03.2019јануар 2019. Клање стоке и живине у кланицама
04.03.2019јануар 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
05.03.2019јануар 2019. Индекси индустријске производње
07.03.2019јануар 2019. Индекси запослених у индустрији
11.03.2019јануар 2019. Индекси промета индустријe
11.03.2019четврто тромјесечје 2018. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
11.03.2019школска година 2018/2019. Предшколске установе (претходни подаци)
12.03.2019јануар 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.03.2019четврто тромјесечје 2018. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2019четврто тромјесечје 2018. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.03.20192017. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.2019фебруар 2019. Просјечне плате запослених
22.03.2019фебруар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2019фебруар 2019. Индекси потрошачких цијена
22.03.2019фебруар 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.03.2019фебруар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.03.2019фебруар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.03.2019фебруар 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.03.2019фебруар 2019. Индекси запослених у индустрији
22.03.2019фебруар 2019. Индекси индустријске производње
22.03.2019фебруар 2019. Саопштење за медије
22.03.2019фебруар 2019. Издате грађевинске дозволе
25.03.2019фебруар 2019. Трговина на мало
25.03.2019фебруар 2019. Активности инкубаторских станица
25.03.2019фебруар 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.03.2019фебруар 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.03.2019фебруар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.03.2019фебруар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.03.2019четврто тромјесечје 2018. Тромјесечни бруто домаћи производ