Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2017.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2017.               МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, јануар 2019.     1 377 КМ
Стопа инфлације, јануар 2019.   0,2%
Покривеност увоза извозом, јануар 2019. (претходни податак)
  90,9%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018. 1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018. 1,4%

Ново

15.03.2019       
15.03.2019       
12.03.2019       
11.03.2019       
11.03.2019       
11.03.2019       
07.03.2019       
07.03.2019       
05.03.2019       
05.03.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.