Становништво, 2015. (процјена) 1 415 776
Најчешће мушко име, 2015.
  СТЕФАН                                                                     
Најчешће женско име, 2015.
  МАРИЈА

 

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, децембар 2016.     1 343 КМ
Стопа инфлације, децембар 2016.   -0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар-децембар 2016. (претходни податак)   65,0%
Бруто домаћи производ, 2015.
  9,15 милијарди КМ

Ново

20.02.2017       
09.02.2017       
09.02.2017       
09.02.2017       
09.02.2017       
07.02.2017       
06.02.2017       
06.02.2017       
03.02.2017       
30.01.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.