Становништво, 2017. (процјена средином године)    1 153 017
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, март 2019.     1 373 КМ
Стопа инфлације, март 2019.   0,2%
Покривеност увоза извозом, јануар - март 2019. (претходни податак)
  78,3%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2017, ESA 2010
  10,08 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2018.   1 358 КМ
Стопа инфлације, 2018.   1,4%

Ново

20.05.2019       
20.05.2019       
17.05.2019       
13.05.2019       
10.05.2019       
10.05.2019       
06.05.2019       
06.05.2019       
03.05.2019       
30.04.2019       
 

             
Ово је Република Српска 2018.
  Статистички годишњак, 2018.

Градови и општине

Републике Српске, 2018.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.