Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.06.20192018. Процјена броја становника
03.06.20192018. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
05.06.2019школска година 2018/2019. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
10.06.2019април 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.06.2019прво тромјесечје 2019. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
17.06.2019прво тромјесечје 2019. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
17.06.2019прво тромјесечје 2019. Гранични промет путника и путничких моторних возила
17.06.20192018. Корисници социјалне заштите
17.06.20192018. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
24.06.2019мај 2019. Издате грађевинске дозволе
24.06.2019мај 2019. Индекси индустријске производње
24.06.2019мај 2019. Индекси запослених у индустрији
24.06.2019мај 2019. Просјечне плате запослених
24.06.2019мај 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.06.2019мај 2019. Индекси потрошачких цијена
24.06.2019мај 2019. Просјечне потрошачке цијене
24.06.2019мај 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.06.2019мај 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.06.2019мај 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.06.2019мај 2019. Саопштење за медије
24.06.2019мај 2019. Трговина на мало
25.06.2019мај 2019. Активности инкубаторских станица
25.06.2019мај 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.06.2019школска година 2018/2019. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
27.06.2019мај 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2019мај 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.06.2019мај 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)