Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Бруто домаћи производ за 2013. годину: 8,8 милијарди КМ 

Становништво (2013. година, процјена): 1 425 549

Новости

20.10.2014       
16.10.2014       
15.10.2014       
15.10.2014       
15.10.2014       
10.10.2014       
08.10.2014       
06.10.2014       
03.10.2014       
01.10.2014