Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, март 2016.     1 346 КМ
Стопа инфлације, март 2016.   0,0%
Покривеност увоза извозом, јануар-март 2016.   70,2%
Бруто домаћи производ, 2014. година   8,8 милијарди КМ
Становништво, 2014. година (процјена)   1 421 310 (исправљен податак)

Новости

03.05.2016       
03.05.2016       
03.05.2016       
03.05.2016       
03.05.2016       
28.04.2016       
28.04.2016       
28.04.2016       
27.04.2016       
25.04.2016