Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Бруто домаћи производ за 2013. годину: 8,8 милијарди КМ 

Становништво (2013. година, процјена): 1 425 549

Новости

31.10.2014       
31.10.2014       
30.10.2014       
30.10.2014       
30.10.2014       
30.10.2014       
30.10.2014       
30.10.2014       
30.10.2014       
28.10.2014