Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, јун 2016.     1 358 КМ
Стопа инфлације, јун 2016.   -0,2%
Покривеност увоза извозом, јануар-јун 2016. (претходни податак)   65,5%
Бруто домаћи производ, 2015. година (претходни податак)   9,15 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

28.07.2016       
28.07.2016       
27.07.2016       
27.07.2016       
25.07.2016       
25.07.2016       
25.07.2016       
25.07.2016       
22.07.2016       
22.07.2016