Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, мај 2016.     1 351 КМ
Стопа инфлације, мај 2016.   0,1%
Покривеност увоза извозом, јануар-мај 2016.   67,5%
Бруто домаћи производ, 2014. година   8,8 милијарди КМ
Становништво, 2015. година (процјена)   1 415 776

Новости

24.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016       
22.06.2016