АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА        

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Бруто домаћи производ за 2013. годину: 8,8 милијарди КМ 

Становништво (2013. година, процјена): 1 425 549

Новости

20.08.2014       
11.08.2014       
04.08.2014       
01.08.2014       
30.07.2014       
30.07.2014       
30.07.2014       
28.07.2014       
28.07.2014       
28.07.2014