Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Бруто домаћи производ за 2013. годину: 8,8 милијарди КМ 

Становништво (2013. година, процјена): 1 425 549

Новости

27.03.2015       
26.03.2015       
26.03.2015       
25.03.2015       
25.03.2015       
24.03.2015       
23.03.2015       
23.03.2015       
23.03.2015       
23.03.2015