Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Бруто домаћи производ за 2012. годину: 8,6 милијарди КМ 

Становништво (2012. година, процјена): 1 429 290

Новости

23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014       
23.04.2014