Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, април 2016.     1 339 КМ
Стопа инфлације, април 2016.   -1,0%
Покривеност увоза извозом, јануар-април 2016.   65,7%
Бруто домаћи производ, 2014. година   8,8 милијарди КМ
Становништво, 2014. година (процјена)   1 421 310 (исправљен податак)

Новости

30.05.2016       
30.05.2016       
30.05.2016       
30.05.2016       
30.05.2016       
30.05.2016       
27.05.2016       
25.05.2016       
25.05.2016       
25.05.2016