Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Бруто домаћи производ за 2014. годину: 8,8 милијарди КМ 

Становништво (2014. година, процјена): 1 421 310 (исправљен податак)

Новости

30.07.2015       
30.07.2015       
30.07.2015       
28.07.2015       
28.07.2015       
27.07.2015       
27.07.2015       
27.07.2015       
27.07.2015       
24.07.2015