Календар публиковања, 2019.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.04.2019фебруар 2019. Индекси промета индустријe
01.04.2019почетак школске године 2018/2019. Наставници основних школа (претходни подаци)
01.04.2019крај школске године 2017/2018. Основне школе (претходни подаци)
01.04.2019почетак школске године 2018/2019. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
01.04.2019почетак школске године 2018/2019. Основне школе по општинама (претходни подаци)
01.04.20192018. Образовање у саобраћају
01.04.2019фебруар 2019. Клање стоке и живине у кланицама
01.04.2019фебруар 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.04.2019фебруар 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.04.20192018. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2019.
09.04.2019фебруар 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.04.2019школска година 2018/2019. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
15.04.20192018. Доктори наука (претходни подаци)
15.04.2019школска година 2018/2019. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
15.04.20192018. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
15.04.2019школска година 2018/2019. Уписани студенти (претходни подаци)
15.04.20192018. Дипломирани студенти (претходни подаци)
15.04.2019школска година 2018/2019. Уписани на магистaрске, мастер и специјалистичке студије (претходни подаци)
15.04.2019школска година 2018/2019. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци)
15.04.20192018. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
22.04.2019март 2019. Издате грађевинске дозволе
22.04.2019март 2019. Индекси индустријске производње
22.04.2019март 2019. Индекси запослених у индустрији
22.04.2019март 2019. Просјечне плате запослених
22.04.2019март 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.04.2019март 2019. Индекси потрошачких цијена
22.04.2019март 2019. Просјечне потрошачке цијене
22.04.2019март 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.04.2019март 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.04.2019март 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.04.2019март 2019. Саопштење за медије
24.04.2019март 2019. Трговина на мало
25.04.2019март 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.04.2019прво тромјесечје 2019. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.04.20192018. Рођени и умрли у Републици Српској
25.04.20192018. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
25.04.20192018. Домови ученика и студената (претходни подаци)
25.04.2019школска година 2018/2019. Наставници средњих школа (претходни подаци)
25.04.2019школска година 2018/2019. Средње школе по разредима (претходни подаци)
25.04.2019школска година 2018/2019. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
25.04.2019школска година 2018/2019. Средње школе (претходни подаци)
25.04.2019март 2019. Активности инкубаторских станица
30.04.2019март 2019. Број долазака и ноћења туриста
30.04.2019март 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.04.2019март 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.04.2019март 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.04.20192018. Аквакултура
30.04.2019март 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.04.2019март 2019. Индекси промета индустријe
30.04.2019март 2019. Клање стоке и живине у кланицама