Чланци који садрже tag 'периоду'
Индекси промета индустријe, јануар 2023. (претходни подаци)
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2023. године, у поређењу са децембром 2022. године, мањи је за 3,2%. Ако упоредимо промет на домаћем више

Индекси промета индустријe, децембар 2022.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у децембру 2022. године, у поређењу са новембром 2022. године, већи је за 2,1%. Ако упоредимо промет на домаћем више

Примједбе и сугестије на Средњорочни план рада, 2024-2026.
  Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 63/21) прописано је да републички органи управе доносе средњорочне планове рада, којима се дефинишу циљеви и приоритети из њихове надлежности који се планирају реализовати више

претходна страна 2 од 392 сљедећа