Чланци који садрже tag 'периоду'
Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2022.
          Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2022. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2021. године, већа је за 2,2%. Посматрано према врсти грађевинских више

Клање стоке и живине у кланицама, март 2022.
          Током марта 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 17,5%, док је истовремено смањен број закланих говеда за више

Индекси промета индустријe, фебруар 2022.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2022. године, у поређењу са јануаром 2022. године, већи је за 4,2%. Ако упоредимо промет на домаћем више

претходна страна 2 од 349 сљедећа