Новинари
Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима
    Републички завод за статистику Републике Српске ће од понедјељка 5. априла 2021. године спроводити Анкету о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у предузећима на територији Републике Српске.   Анкетирање ће се вршити телефонским путем, а овлашћени анектари више
 
Анкета о потрошњи домаћинстава
    Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику од првог априла 2021. године спроводиће пету по реду Анкету о потрошњи домаћинстава.   Ријеч је о изуетно важној анкети, која више
 
Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – шести талас
    Републички завод за статистику Републике Српске ће од 30. марта 2021. године спроводити шести талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка. Анкетирање на територији Републике Српске вршиће овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за више
 
претходна страна 2 од 69 сљедећа