Билтени предшколског образовања

 

 

 

Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  извјештаја  из  области  предшколског  образовања.

 

Билтен  садржи  неколико  поглавља  у  којима  се  дају  подаци  о  боравку  дјеце  и  њиховом  васпитању и  образовању  до  поласка  у  школу.

 

 

БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2015/2016. до 2019/2020 године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више
 
БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2014/2015. до 2018/2019. године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више
 
БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018. (друго, измијењено издање)
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2013/2014. до 2017/2018. године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више
 
страна 1 од 5 сљедећа