Билтени предшколског образовања

 

 

 

Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  извјештаја  из  области  предшколског  образовања.

 

Билтен  садржи  неколико  поглавља  у  којима  се  дају  подаци  о  боравку  дјеце  и  њиховом  васпитању и  образовању  до  поласка  у  школу.

 

 

БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
  У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2018/2019. до радне 2022/2023. године.   Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског више
 
БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2017/2018. до радне 2021/2022. године.   Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског више
 
БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
       У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2016/2017. до радне 2020/2021. године. Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског образовања. више
 
страна 1 од 6 сљедећа