Саопштења

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

Корисници додатка на дјецу, 2019.
Социјална заштита             Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2019. години износиo je 15 388, а број дјеце која су користила право више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2018.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2018. години износио је 21,3%.   Код примитакa у социјалној заштити у 2018. години, преовладавају више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2018. (претходни подаци)
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2018. години износио је 21,3%.   Код примитакa у социјалној заштити у 2018. години, преовладавају више
 
страна 1 од 10 сљедећа