Индекси промета индустријe, март 2024. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2024. године, у поређењу са фебруаром 2024. године, мањи је за 4,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 2,6%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 11,7%.

У марту 2024. године, у поређењу са мартом 2023. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 2,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностарном тржишту остварен је раст од 5,1%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 11,4%.

У марту 2024. године у односу на фебруару 2024. године укупни десезонирани промет интермедијарних производа мањи је за 0,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,6%, трајних производа за широку потрошњу за 6,3%, капиталних производа за 7,6% и промет енергије мањи је за 27,6%.

У марту 2024. године у односу на март 2023. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 7,3%, капиталних производа за 3,8% и интермедијарних производа за 0,5%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 16,8% и енергије за 75,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ