Индекси индустријске производње, март 2024. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2024. године, у поређењу са фебруаром 2024. године, мања је за 6,6%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2024. године, у поређењу са мартом 2023. године, мања је за 11,1%.

У марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 27,9% и интермедијарних производа за 5,4%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 1,9%, енергије за 11,9% и капиталних производа за 22,6%.

У марту 2024. године у односу на март 2023. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 30,9%, интермедијарних производа за 7,9% и нетрајних производа за широку потрошњу за 4,3%, док је производња енергије мања за 21,4% и капиталних производа за 39,7%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2024. године у поређењу са фебруаром 2024. године у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен је пад од 0,3%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 5,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 12,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2024. године у поређењу са мартом 2023. године у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен је пад од 2,6%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 7,3% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 20,7%.

Презентација и интерпретација индекса индустријске производње усклађена је са ЕУ прописима о краткорочним статистикама и препорукама о публиковању индекса индустријске производње. У складу с тим, индустријска производња се тумачи мјесечном стопом промјене израчунатом из десезонираних индекса и годишњом стопом промјене израчунатом из календарски прилагођених индекса. Овим је омогућено поређење података за Републику Српску са подацима које публикује EUROSTAT. Изворни индекси тј. индекси који нису десезонирани и календарски прилагођени, приказани су искључиво ради корисника података који су навикли на овакав начин приказивања, али се не тумаче.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ