Индекси промета индустријe, децембар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у децембру 2023. године, у поређењу са новембром 2023. године, мањи је за 0,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 0,6% и на иностраном тржишту пад од 0,2%.

У децембру 2023. године, у поређењу са децембром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 11,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 7,3% и на иностраном тржишту пад од 15,7%.

У децембру 2023. године у односу на новембар 2023. године укупни десезонирани промет интермедијарних производа већи је за 2,6%, док је промет капиталних производа мањи за 1,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,0%, трајних производа за широку потрошњу за 7,5% и промет енергије мањи за 10,8%.

У децембру 2023. године у односу на децембар 2022. године календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи је за 1,0%, капиталних производа за 13,0%, трајних производа за широку потрошњу за 15,1%, енергије за 15,4% и интермедијарних производа мањи за 15,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ