Индекси произвођачких цијена услуга, I тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у првом тромјесечју 2023. године у односу на базну (2015. годину) за 25,9%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у првом тромјесечју 2023. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 23,0%.

У првом тромјесечју 2023. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 35,8%, а у дјелатности чишћења за 8,0%.

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе остале су непромијењене у првом тромјесечју 2023. године у односу на четврто тромјесечје 2022. године. Просјечан раст произвођачких цијена у првом тромјесечју 2023. године у односу на четврто тромјесечје 2022. године остварен је у архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем за 3,0%, заштитним и истражним дјелатностима за 7,1% и дјелатности чишћења за 0,2%, док је просјечан пад произвођачких цијена oд 0,1% остварен у друмском превозу робе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ