Издате грађевинске дозволе, април 2023.

 

 

 

 

 

 

Број издатих грађевинских дозвола за градњу у априлу 2023. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2022. години већи је за 14,0% и у односу односу на април 2022. године већи је за 12,5%.

Број предвиђених станова за градњу у априлу 2023. године у односу на просјечан број предвиђених станова за градњу у 2022. години мањи је за 50,8% и у односу на април 2022. године мањи је за 58,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ