Индекси индустријске производње, март 2023.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2023. године, у поређењу са фебруаром 2023. године, већа је за 3,0%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2023. године, у поређењу са мартом 2022. године, мања је за 1,9%.

У марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 32,0%, енергије за 15,7%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,8%, интермедијарних производа за 2,7% и нетрајних производа за широку потрошњу за 8,6%.

У марту 2023. године у односу на март 2022. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 31,5%, енергије за 9,3%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 10,8%, интермедијарних производа за 13,5% и трајних производа за широку потрошњу за 32,6%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2023. године у поређењу са фебруаром 2023. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 22,0% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 1,1%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 14,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2023. године у поређењу са мартом 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 13,1%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 6,0% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 7,8%.


 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ