Индекси потрошачких цијена, март 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2023. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,5%.


У односу на март 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 10,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 2,9%, индекс одјељка Аклохолна пића и дуван виши је за 2,6%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 2,1%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,7%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,6%, индекси одјељака Становање и Ресторани и хотели виши су за по 0,2%, док су индекси одјељака Намјештај и покућство и Здравство виши за по 0,1%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени, док је индекс одјељка Превоз нижи за 1,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ