Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2022/2023. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2022/2023. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 235 докторанaта. Од укупног броја, дванаест доктораната пријавили су докторат, а 223 је уписало докторске студије.

Према полној структури доктораната 43,0% су мушкарци, а 57,0% су жене.

Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2022/23 години, 216 доктораната уписано је на јавне високошколске установе, док је на приватним високошколским установама уписано седам доктораната.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ