Магистри наука, мастери и специјалисти, 2022. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2022. години, на високошколским установама у Републици Српској, четири кандидата стекло је научни степен магистра наука, 334 кандидата звање мастера, а 92 кандидата стекло је стручни степен специјалисте.

Према полној структури, 100.0% магистара су мушкарци. Ако посматрамо мастере, 44,9% су мушкарци, а 55,1% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 42,4%, док жене чине 57,6%.

Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита је из области Здравство и социјална заштита (23,5%), Друштвених наука, новинарства и информисања (19,8%) и Хуманистичких наука и умјетности (13,7%), док је најмањи број из области Информационе и комуникационе технологије (2,1%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ