Тромјесечна саопштења пољопривреде и рибарства, 2022. година

 

 

 

 

 

 2022.                                                                   

 

 

ОТКУП И ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 


ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје