Цијене закупа пољопривредног земљишта, 2021.

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику први пут објављује податке о цијенама закупа пољопривредног земљишта за Републику Српску.


Приказани су подаци о просјечним цијенама закупа појединих категорија пољопривредног земљишта и то ораница, ливада и пашњака за период од 2018. до 2021. годинe за Републику Српску.


Просјечна годишња цијена закупа ораница за 2021. годину износи 243,9 КМ/hа, ливада 136,5 КМ/ha и пашњака 86,6 КМ/ha.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ