Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – дванаесети талас

 

 

Републички завод за статистику од понедјељка 14. новембра 2022. године спроводи 12. талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.


Као и у свим претходним таласима анкетирања, упитник садржи истих 13 питања, попут питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.


Поменути главни оквир узорка је од изузетног значаја за статистичке институције, јер служи као основа за сва остала анкетна истраживања, као што су анкете о радној снази, потрошњи домаћинстава, употреби информационо-комуникационих технологија и других.


Анкетирање врше овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за статистику.


Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари користе лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их Заводу свакодневно.


Поменута активност траје три године, а статистичке институције у БиХ спроводе је у 12 таласа, односно тромјесечја.


Сви подаци које Завод прикупи су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), због чега позивамо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.