Милуновић у Турској на састанку у вези са коришћењем податка о дјеци

 

 

Директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић учествује на састанку у вези са TransMonEE базом података који се 1. и 2. новембра 2022. године одржава у главном граду Турске, Анкари.


TransMonEE је три деценије стара регионална партнерска иницијатива између националних завода за статистику. Циљ му је да ојача обухват, квалитет, разврставање, доступност и коришћење података о дјеци, у читавом низу области релевантних за права дјетета, у складу са Конвенцијом о правима дјетета и Агендом за одрживи развој 2030. Главна вриједност TransMonEE-ја јесте да служи као платформа за вођење дискусија између статистичких институција као главних добављача података и креатора политике као главних корисника података о томе како побољшати податке о свој дјеци.


Годишњи састанци TransMonEE-ја служе као платформа на којој статистичке институције, креатори политике и УНИЦЕФ расправљају и размишљају о подацима у вези са дјецом које прикупљају или би требало да прикупљају национални статистички системи и како се системи прикупљања података могу побољшати да би се произвеле квалитетније и упоредиве статистике.


TransMonEE састанак 2022. ће размотрити недавна дешавања у области података о дјеци, истражити предложени регионални оквир за праћење права дјетета за Европу и Централну Азију и размотрити недавно усвојене Смјернице Конференције европске статистике о дјеци за побољшање статистике о одабраним групама дјеце, док се посебно фокусирају на дјецу у алтернативном старању, као наставак претходне дискусије о регионалним индикаторима заштите дјеце.


Учесници ће укључивати представнике невладиних организација, релевантних министарстава, координационих тијела за права дјетета из одабраних земаља, партнере, истраживаче и представнике УНИЦЕФ-а и других агенција УН. Састанак се одвија претежно у презентацијском формату.