Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2022.

 

 

 

 

 

Током септембра 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 14,7%, оваца за 4,0% и говеда за 2,8%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 21,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 15,5%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 22,1%, оваца за 1,9% као и нето тежина закланих говеда за 1,3%.

У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2022. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 10,5%, као и смањење броја закланих говеда за 1,6%, живине за 15,3% и свиња за 46,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 5,4% и говеда за 2,4%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 14,1% и свиња за 47,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ