Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2022.

 

 

 

 

 

 

Подаци прикупљени овим истраживањем односе се на предузећа са сједиштем у Републици Српској и на њихову употребу информационо-комуникационе технологије у 2022. години.

 

Резултати истраживања о информационо-комуникационим технологи-јама у предузећима, спроведеног у 2022. години, показују да сва предузећа имају приступ интернету и користе један од типова фиксне широкопојасне интернет конекције.

 

Преносиве уређаје који омогућавају мобилну интернет везу, својим запосленим за пословне потребе, обезбјеђује 57,1%  предузећа. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ