Трошкови за заштиту животне средине, 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39) у 2021. години износе 74 104 000 КМ, што је за 23,9% мање него у 2020. години. Од тога, 17,3% или 12 824 000 КМ чине остварене инвестиције, а 82,7% или 61 280 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.


Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања у 2021. години биљеже се у области управљања отпадом, 67,3% и области заштите ваздуха, 16,3% од укупних трошкова.


Укупно остварене инвестиције у 2021. години мање су за 71,5%, а текући трошкови већи за 17,0% у односу на претходну годину. Од укупно остварених инвестиција у заштиту животне средине, 71,5% остварено је као инвестиција на крају производног процеса, а 28,5% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 78,2% односи се на интерне текуће трошкове, док је 21,8% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ