Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2021.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2021. години износила je 397 182 t. Јавна комунална предузећа прикупила су 287 986 t отпада, што је за 3,4% више него у 2020. години. Од укупне количине, највише је прикупљено мијешаног комуналног отпада, 277 139 t или 96,2%. Прикупљено је 1 324 t амбалажног отпада, чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 0,5%.


У 2021. години, на евидентирана одлагалишта трајно је одложено 356 548 t отпада, што је за 6,5% више него претходне године. На други начин одстрањено је 7 t, док је на прераду и даље коришћење предато 2 189 t отпада. Евидентирано је 36 одлагалишта отпада.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ