Класификација дјелатности (2010)

 

ЗанимањаKласификација дјелатности у Републици Српској израђена је на основу Статистичке класификације економских дјелатности у ЕУ (NACE Rev. 2) и упоредива је са Међународном стандардном индустријском класификацијом свих економских дјелатности ISIC Rev. 4. Такође, усклађена је и са прописима о класификацији дјелатности донесеним на нивoу Босне и Херцеговине. (правни акти)

 

Класификација дјелатности је обавезан општи стандард који се користи при евидентирању, прикупљању, обради, анализи и објављивању података по дјелатностима значајним за праћење економских, социјалних и демографских кретања у Републици Српској.

 

Класификација дјелатности састоји се од четири хијерархијска нивоа који су означени на сљедећи начин:

а) подручје (означено једнословном абецедном шифром - енглеског алфабета),

б) област (означено двоцифреном бројчаном шифром),

в) грана (означено троцифреном бројчаном шифром) и

г) разред (означено четвoроцифреном бројчаном шифром).

 

У табели је дат приказ хијерархиjских нивоа Класификације дјелатности:

 

Назив нивоа

Врста oзнаке

Ознака

Број категорија

подручје

једнословна

А до U

21

област

двоцифрена

01 до 99

88

грана

троцифрена

01.1 до 99.0

272

разред

четвороцифрена

01.11 до 99.00

615

 

 

 Класификација дјелатности - скраћена листа

 

 Класификација дјелатности са описима

 

 Класификација дјелатности - Азбучни индекс појмова