Индекси промета индустријe, мај 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2022. године, у поређењу са априлом 2022. године, већи је за 3,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 4,0% и на иностраном тржишту раст од 3,0%.

У мају 2022. године, у поређењу са мајeм 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 40,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 41,5% и на домаћем тржишту раст од 38,8%.

У мају 2022. године у односу на април 2022. године укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 11,5%, интермедијарних производа за 3,4%, трајних производа за широку потрошњу за 3,1%, док је промет енергије мањи за 16,6%.

У мају 2022. године у односу на мај 2021. године календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 39,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 36,1%, капиталних производа за 23,1% и промет трајних производа за широку потрошњу већи за 11,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ