Клање стоке и живине у кланицама, јун 2022.

 

 

 

 

 

Током јуна 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број закланих свиња за 22,7%, живине за 20,6% и говеда за 13,3%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 14,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 19,8%, живине за 14,7% и говеда за 7,2%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 10,1%.

У поређењу са претходним мјесецом, током јуна 2022. године забиљежено је повећање бројa закланих грла свих врста домаћих животиња и то: живине за 19,3%, говеда за 15,4%, свиња за 10,8% и оваца за 0,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 11,9%, живине за 11,4%, свиња за 8,8% и оваца за 2,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ