Трговина на мало, април 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 1,3%, а у сталним цијенама већи је за 0,2%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 8,3%, док је промет у трговини горивима и мазивима већи је за 0,8%.

 

Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-април 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 26,8%, док је реално већи за 16,5%.

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у априлу 2022. године, у односу на март 2022. године, посматран у текућим цијенама мањи је за 1,1%, а у сталним цијенама мањи je за 3,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ