Индекси индустријске производње, фебруар 2022.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2022. године, у поређењу са јануаром 2022. године, већа је за 0,1%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2022. године, у поређењу са фебруаром 2021. године, мања је за 2,0%.

У фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 11,0%, интермедијарних производа за 5,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,9%, трајних производа за широку потрошњу за 0,2%, док је производња енергије мања за 12,4%.

У фебруару 2022. године у односу на фебруар 2021. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 12,0%, интермедијарних производа за 6,6% и нетрајних производа за широку потрошњу за 4,4%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 0,1% и енергије за 12,9%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2022. године у поређењу са јануаром 2022. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 4,7%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 3,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 9,7%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2022. године у поређењу са фебруаром 2021. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 7,3%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 0,8% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 16,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ