Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2021.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2021. године већи је за 1,8% у односу на друго тромјесечје 2021. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у трећем тромјесечју 2021. године већи је за 17,0% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2020. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 26,1% у односу на просјек 2020. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (668,4%) и N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (336,6%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N (811+813)2) Услуге управљања и одржавања зграда и дјелатности уређења и одржавања зелених површина (82,7%) и M 71 Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање (85,2%), што је посљедица директног утицаја ширења болести COVID - 19.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ