Бруто домаћи производ по расходном приступу, 2020.

 

 

 

 

 

 

У овом Саопштењу објављују се процијењене компоненте потрошње бруто домаћег производа (БДП) у текућим цијенама и цијенама претходне године за 2019. и 2020. годину, као и подаци са ланчано повезаним вриједностима, са 2015. годином као референтном годином. Процјене су извршене у складу са међународном методологијом Европски систем рачуна 2010 (European System of Accounts - ESA 2010).

Бруто домаћи производ по расходном приступу једнак је суми издатака за коначну потрошњу домаћинства, издатака за коначну потрошњу непрофитних институција које служе домаћинствима (НПИСД), издатака за коначну потрошњу државе, бруто инвестиција у стална средства, вриједности промјене залиха и спољном билансу роба и услуга.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ