Индекси потрошачких цијена, август 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.

 

У односу на август 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 2,1%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у августу 2021. године у односу на јули 2021. године, индекси одјељака Алкохолна пића и дуван и Рекреација и култура виши су за по 0,6%, индекс одјељка Превоз виши је за 0,5%, идекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,4%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,3%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Становање, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,8%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге нижи за 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ