Трошкови за заштиту животне средине, 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у подручјима индустрије (B, C, D и E36) и специјализованих произвођача услуга за заштиту животне средине (E, области 37, 38 и 39) у 2020. години износе 97 347 000 КМ, што је за 4,4% мање него у 2019. години. Од тога, 46,2% или 44 992 000 КМ чине остварене инвестиције, а 53,8% или 52 354 000 КМ су текући трошкови за заштиту животне средине.Посматрано по областима заштите животне средине, највећа издвајања у 2020. години биљеже се у области управљања отпадом, 43,6% и области заштите ваздуха, 41,5% од укупних трошкова.


Укупно остварене инвестиције у 2020. години мање су за 11,6%, а текући трошкови већи за 2,9% у односу на претходну годину. Од укупно остварених инвестиција у заштиту животне средине, 98,9% остварено је као инвестиција на крају производног процеса, а преосталих 1,1% чине инвестиције у интегрисане технологије. Од укупних текућих трошкова, 74,4% односи се на интерне текуће трошкове, док је 25,6% издвојено за услуге заштите животне средине, односно као екстерни текући трошак.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ