Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

У другом тромјесечју 2021. године у Републици Српској регистровано је укупно 124 918 возилa, што је за 6,5% више у односу на исти период претходне године.Посматрано по годинама старости возила, 7,1% налази се у категорији старости до 5 година, 35,3% је у категорији старости од 6-15 година, док је 57,6% регистрованих возила старије од 15 година.

Од укупног броја регистрованих возила, 80,6% односи се на путничке аутомобиле, 9,9% на теретна, 4,6% на прикључна возила, а 4,9% на остале категорије возила.

Први пут регистровано је 7 491 возилo, односно 63,3% више у односу на друго тромјесечје 2020. године.

Укупан број саобраћајних незгода у другом тромјесечју 2021. године већи је за 34,5% у односу на исти период 2020. године. Број повријеђених лица већи је за 37,1%, а број погинулих лица мањи је за 4,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ