Архива тромјесечних саопштења статистике дистрибутивне трговине

 

 

 

 

КРАТКОРОЧНИ ИНДИКАТОРИ ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ И ОСТАЛИХ УСЛУГА 

 

 

 

2021.              2020.              2019.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

           

 

 

2018.              2017.              2016.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

           

 

 

 

ИНДЕКСИ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА УСЛУГА

 

 

 

2021.                                                                                                            
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

 

 

 

   
           

 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА 

 

 

 

2015.              2014.              2013.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

Истраживање и развој, 2011.   четврто тромјесечје

           

 

 

 

ПРОМЕТ У ТРГОВИНИ НА ВЕЛИКО И МАЛО  

 

 

 

2012.              2011.              2010.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

Истраживање и развој, 2011.   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

           

 

 

 

2009.              2008.
     

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

       прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје