Индекси промета индустријe, април 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2021. године, у поређењу са мартом 2021. године, мањи је за 0,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 0,3%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 1,3%.

У априлу 2021. године, у поређењу са априлом 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 40,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 45,4% и на домаћем тржишту раст од 34,7%.

У априлу 2021. године у односу на март 2021. године, укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 9,6%, интермедијарних производа за 2,0%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 0,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,7% и енергије за 16,1%.

У априлу 2021. године у односу на април 2020. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 188,6%, капиталних производа за 92,9%, интермедијарних производа за 41,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 18,9%, док је промет енергије мањи за 41,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ