Просјечне плате запослених, децембар 2020.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у децембру 2020. године износила је 979 КМ и већа је номинално за 1,1%, a реално за 1,2% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 4,3%, а реално за 6,3%. Просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2020. године износила је 1 520 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ