Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2020.

 

 

 

 

 

Током новембра 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, смањен је број закланих оваца за 6,3%, живине за 6,4%, свиња за 15,6% као и говеда за 63,4%. У истом периоду забиљежено је смањене нето тежине закланих свиња за 8,2%, живине за 10,6%, оваца за 12,1% и говеда за 70,8%.


У поређењу са претходним мјесецом, током новембра 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих свиња за 55,9% и оваца за 4,2%, као и смањење броја заклане живине за 14,0% и говеда за 72,3%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих свиња за 55,0% као и смањење нето тежине закланих оваца за 2,3%, живине за 14,4%, и говеда за 80,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ