Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2020.

 

 

 

 

 

Током октобра 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, повећан је број закланих говеда за 320,4%, односно смањен број заклане живине за 3,6%, оваца за 21,4%, као и свиња за 23,6%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 553,1%, као и смањење нето тежине заклане живине за 4,7%, свиња за 16,1% и оваца за 24,4%.


У поређењу са претходним мјесецом, током октобра 2020. године забиљежено је смањење бројa заклане стоке свих врста и то: говеда за 2,6%, живине за 7,6%, оваца за 8,3% и свиња за 17,1%. У истом периоду је забиљежено смањење нето тежине закланих оваца за 3,0%, живине за 4,6%, говеда за 5,5% и закланих свиња за 18,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ