Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, треће тромјесечје 2020.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у трећем тромјесечју 2020. године већи је за 4,1% у односу на друго тромјесечје 2020. године.Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у трећем тромјесечју 2020. године већи је за 3,1% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2019. године.Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 9,4% у односу на просјек 2019. године.Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 71 Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање (129,3%) и N 772) Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) (71,7%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (82,1%), што је посљедица директног утицаја ширења болести COVID - 19.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ