Индекси индустријске производње, октобар 2020. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у октобру 2020. године, у поређењу са септембром 2020. године, већа је за 1,6%.


Укупна календарски прилагођенаиндустријска производња у Републици Српској у октобру 2020. године, у поређењу са октобром 2019. године већа је за 0,1%.


У октобру 2020. године у односу на септембар 2020. године, десезонирана производња енергије већа је за 11,4%, капиталних производа за 11,3%, трајних производа за широку потрошњу за 4,6% и интермедијарних производа за 0,5%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 3,2%.


У октобру 2020. године у односу на октобар 2019. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 60,0%, енергије за 13,1%, капиталних производа за 5,6%, док је производња интермедијарних производа мања за 5,8% и производња нетрајних производа за широку потрошњу за 11,4%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у октобру 2020. годинеу поређењу са септембром 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 15,1%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 2,6% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 0,6%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у октобру 2020. године у поређењу са октобром 2019. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 15,2%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 4,4%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 4,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ