Сточарство и сточарска производња, 2019.

 

 

 

 

 

Са стањем на дан 1. децембрa 2019. године, пољопривредна газдинства у Републици Српској узгајала су око 189 хиљада говеда, што је у поређењу са претходном годином, мање за 4,1% или око 8 хиљада грла. Газдинства су на исти дан располагала са око 515 хиљада свиња што је повећање од 10,3% или око 48 хиљада грла свиња у односу на исти дан претходне године. Истовремено је забиљежен пораст броја гајених оваца за 7,2%, као и број гајених коза за 2,6%. У посматраном периоду газдинства су располагала са око 4,5 милиона комада живине што је за 6,9% или око 291 хиљада комада више у односу на 2018. годину.


Домаћа производња говеђег меса у 2019. години износила је око 17 602 t, свињског меса око 68 641 t, живинског меса око 29 368 t и овчијег око 8 591 t. У поређењу са 2018. годином, пољопривредна газдинства су током 2019. године остварила повећање производње свињског меса за 18,4%, живинског меса за 3,0% и овчијег меса за 0,7%, а забиљежено је смањење производње говеђег меса за 4,9%. Истовремено су газдинства остварила производњу од 385 милиона јаја, што је повећање од 3,5% у односу на претходну годину, као и производњу крављег млијека од 254 милиона литара што је смањење од 7,3%. У 2019. години произведено је 839 t меда што је 54,6% мање меда него у 2018. години (око 1 010 t мање).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ