Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – пети талас

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске у периоду од 12. октобра до 9. новембра 2020. године спроводиће пети талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.


Поменута активност траје три године, а статистичке институције у БиХ спроводе је у 12 таласа, односно тромјесечја.

Израда главног оквира узорка је од изузетног значаја за статистичке интитуције, јер служи као основа за анкетна истраживања, као што су Анкета о радној снази, Анкета о потрошњи домаћинстава, Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима и Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно.


Анкетирање на територији Републике Српске врше овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.


Упитник садржи 13 питања, од питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.


Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари користе лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их статистичким институцијама на дневној бази.


Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Напомињемо да ће анкетари приликом анкетирања примјењивати препоручене мјере наведене у Закључку Републичког штаба за ванредне ситуације, и препоруке Института за јавно здравство Републике Српске, а које се односе на превенцију ширења вируса короне. То подразумијева спровођење анкетирања ВАН домаћинстава, обавезно ношење заштитне маске и од стране анкетара и од стране испитаника, те обавезно одржавање физичке дистанце од 2 метра приликом анкетирања. Поред тога потребно је да анкетари заштитне маске редовно мијењају и правилно их носе, а такође да користе и средства за дезинфекцију.


Молимо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.