Клање стоке и живине у кланицама, јун 2020.

 

 

 

 

 

Током јуна 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, повећан је број закланих говеда за 8,0%, односно смањен број заклане живине за 11,5%, оваца за 11,6% и свиња за 22,0%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 0,2%, као и смањење нето тежине заклане живине за 17,9%, свиња за 26,0% и оваца за 29,3%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јуна 2020. године забиљежено је повећање бројa заклане живине за 25,2%, говеда за 20,8% и оваца за 16,2%, као и смањење броја закланих свиња за 15,0%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 12,5%, оваца за 10,2% и говеда за 1,3%, док је истовремено смањена нето тежина закланих свиња за 30,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ