Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2019/2020. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2019/2020. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентирано је укупно 165 докторанaта. Од укупног броја, пет доктораната су пријавили докторат, а 160 је уписало докторске студије.


Према полној структури доктораната 43,0% су мушкарци, а 57,0% су жене.


У школској 2019/2020. години, све докторске дисертације су пријављене на јавним високошколским установама, док на приватним високошколским установама није било пријављених докторских дисертација.


Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2019/20 години, на јавним високошколским установе уписано је 93,9%, док је на приватне високошколске установе уписано 6,1% од укупног броја уписаних.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ